Asociación Centro Cune, unha asociación centrada en axudar, apoiar e cubrir todos e cada un dos recursos necesarios para que a túa familia teña as súas necesidades básicas cubertas.

Unha Asociación de nova creación que desexa “arrolar” e acompañar ás familias desde o nacemento ata a vellez.

Detrás da Asociación Centro Cune hai un equipo de profesionais, comprometidos coas familias e as súas diferentes necesidades en cada momento e en cada etapa da vida.

Poñemos cada día a nosa paixón e ilusión con esta acción, facendo que esta comunidade creza para poder así afrontar cada un dos momentos aos que cada familia, de maneira individual enfróntase.

O noso obxectivo é axudar ás nais, pais e coidadores non profesionais, para así poder beneficiarnos todos e todas; nenos e nenas, se tes algunha persoa enferma ao teu cargo, dependentes, familias en exclusión, persoas que viven soas e necesitan doutros, etc.

Toda persoa que o desexe pode contribuír como voluntario de maneira intermitente ou continuada. Ademais precisamos a axuda de empresas que desexan contribuír o devandito fin.

Laura Balado

Fundadora daAsociación Centro Cune.

Responsable do departamento de maternidade, familia e educación.

Ana Bouzamayor

Co-fundadora da Asociación Centro Cune.

Responsable do departamento de prevención ao aillamiento e o envellecemento activo.

Colaboradores e voluntariado

Buscando neste momento a persoas que queiran colaborar ou ser voluntarios coa Asociación Cune, falando ou achegando de maneira activa todo aquilo que nos preocupa e interésanos.